Store:Shenzhen Kingdel Technology Co., Ltd. Open:6 Năm( s)
Store No.126075 Guangdong China This store has been open since May 10, 2013 Business Information
Xếp hạng người bán chi tiết(Trên 5)
sản phẩm như đã mô tả:
liên lạc:
tốc độ vận chuyển:

Chi tiết thông tin đánh giá Người bán không có sẵn khi đang có ít hơn 10 xếp hạng.

Follow
vị trí
Liên hệ với Người bán
Liên hệ Bây giờ
trang chủ > trang chủ cửa hàng > phản hồi

Danh mục cửa hàng

trung tâm dịch vụ

Kindly Remind

This is our official contact:

Brett Ming

Tel: +86 755 83236054

Mobile:+86 13682508040

Skype: bett-prosound

E-mail: sales@kingdel.com.cn

website:www.kingdel.com.cn

For bulk order, please contact us via email. more discounts.

Multi Language

Online Time

Beijing 09:30-18:30

New York 20:30-05:30

Melbourne 12:30-21:30

London 01:30-10:30

Top selling