Store:Indigo Store fashion clothing Open:6 Năm( s)
Store No.113504 China This store has been open since Jul 24, 2012 Business Information
Xếp hạng người bán chi tiết(Trên 5)
sản phẩm như đã mô tả:
liên lạc:
tốc độ vận chuyển:

Chi tiết thông tin đánh giá Người bán không có sẵn khi đang có ít hơn 10 xếp hạng.

Follow
vị trí
Liên hệ với Người bán
Liên hệ Bây giờ
trang chủ > trang chủ cửa hàng > phản hồi

Danh mục cửa hàng

trung tâm dịch vụ

Hi my dear friend,

We have worked for Menswear for years.

We will measure the garment before shipment.

We will check the size with you before shipment.

We have good English conversation.

Any question you have, we can try our best to help.

Hope to meet you at ali-express. Good day, everyone.

Best regards,

Sophie :)

Hot sale

New products