Bạn bè thân mến! Nhờ bạn chú ý! Xin vui lòng biết Trung Quốc Lễ Hội Mùa Xuân sẽ đến sớm, Vận Chuyển sẽ dừng lại từ 20th, tháng 1 để 1st, Tháng 2, xin vui lòng kiểm tra. Nên lứa trong thời gian này sẽ trì hoãn khoảng 10-15 ngày, rất xin lỗi vì bất kỳ bất tiện! Trong thời kỳ này, Chúng Ta chấp nhận ra lệnh cho tất cả các thời gian, Chỉ thời gian vận chuyển có một số sự chậm trễ, chúng tôi sẽ gửi bưu kiện sau khi 1st, Tháng 2, Đặt Hàng Đầu Tiên Gửi Đầu Tiên! Bất kỳ questioin xin vui lòng để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn đầu tiên thời gian! Tốt nhất về vấn đề