Bạn thân mến

Nếu bạn mua hàng lệnh cùng Ngày Hôm đó, chúng ta sẽ Tàu ngay khi có thể. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể tham khảo ý kiến phục vụ khách hàng. Xin đừng lo lắng về dịch bệnh tình hình ở Trung Quốc. Bên trong có thể điều khiển được phạm vi, dịch bệnh tình hình có thể đề cập đến Tổ Chức Y Tế Thế Giới báo cáo Sẽ được khử trùng trước khi gửi