Hot Sell

Chiết giang Dongzheng Sản Phẩm Thủ Công Co., Ltd. nó là một toàn diện xuất khẩu doanh nghiệp chuyên sản xuất của tay may sản phẩm chẳng hạn như nhà may và hướng dẫn sử TỰ LÀM. Từ khi thành lập của các nhà máy trong những năm 1980, sau gần 30 năm của ổn định phát triển, nó đã trở thành một quy mô lớn may nguồn cung cấp nhà sản xuất tích hợp đổi mới, nghiên cứu và phát triển, sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu bán hàng. Các sản phẩm của công ty chủ yếu là bìa nhà may công cụ, vật liệu, bộ dụng cụ may, TỰ LÀM dệt sản phẩm và cao cấp vá bộ quà tặng trong năm loại, hơn một ngàn sản phẩm.