KOKOLOLEE

Của tôi ông nội bắt đầu để làm cho ghế sofa da trong năm 1955, và sau đó bắt đầu để làm cho da xe chỗ ngồi bao gồm trong 1997. Làm bằng tay bởi tay. Bây giờ TÔI đã thiết lập các công ty, TÔI hy vọng sẽ được công nhận bởi đa số người dùng.