Sản Phẩm đặc trưng

đèn pha ô tô, còn được gọi là đèn pha ô tô, car LED daytime running lights, khi chiếc xe của mắt, là không chỉ liên quan đến bên ngoài hình ảnh của một chiếc xe chủ sở hữu, nhưng cũng liên kết chặt chẽ với lái xe an toàn vào ban đêm lái xe hay xấu điều kiện thời tiết. sử dụng và bảo trì của đèn xe không thể được bị bỏ qua.

LED đèn pha

độ sáng cao, Chip LED chất lượng cao