quan trọng: Thực Hiện Theo cửa hàng có thể được giảm giá nhiều hơn (Người Hâm Mộ giảm giá)!!! 1. Chúng Tôi hỗ trợ Số Lượng Lớn CSV thả vận chuyển;

2. vận chuyển ra trong 24-48 giờ; 3. Having đủ chứng khoán để thực hiện đầy đủ hàng ngày của bạn trật tự; 4. No hóa đơn, nhận hoặc bất kỳ khuyến mãi thông tin thiếu bao gồm; 5. chúng tôi bán nhiều loại sản phẩm, không có vấn đề những gì bạn cần, chúng tôi có thể giúp bạn nhận được nó. 6. CSV là rất tiện dụng và nhanh chóng, nó có thể tiết kiệm bạn một rất nhiều thời gian. bạn chỉ cần phải trả tiền cho một đơn hàng, 7. Fast vận chuyển Epacket, post air mail, Aliexpress Tiêu Chuẩn vận chuyển và như vậy. (như bạn cần) chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả mọi thứ và gửi địa chỉ khác nhau. và ưu tiên đối phó với đặt hàng của bạn. nếu bạn cần, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi. cảm ơn!