Gần đây, VƯƠNG QUỐC ANH hải quan đã được rất nghiêm ngặt trong các kiểm tra. Bất kỳ gói, cho dù đó là DHL hoặc FEDEX, có một cao xác suất của được kiểm tra của hải quan và trả tiền làm nhiệm vụ. Nếu bạn quan tâm về nó, xin vui lòng mua một cách cẩn thận!!!

Men & Women -- Every day & Important occasions