Vòng Đeo Tay thông minh

lood Áp Lực, Heart rate monitor, Sport pedometer, ngủ màn hình, cuộc gọi nhắc nhở, khoảng cách tính toán, cảnh báo SMS