Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
Đầy đủ ngũ cốc da
Xám
Polyurethane
Chất liệu đế ngoài