Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
Tăng chiều cao
Polyurethane
Chất liệu đế ngoài