Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
Viscose
Đầy đủ ngũ cốc da
Rượu vang đỏ
Chất liệu đế ngoài