Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
Kaki
PU
Polyurethane
Chất liệu đế ngoài