Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

PVC
Địa Trung Hải (1 3/4 "để 2 3/4")
37,5
Polyester
Chất liệu đế ngoài