Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
6.5
Sợi nhỏ
Xanh
Polyester
Chất liệu đế ngoài