Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

36
PVC
Địa Trung Hải (1 3/4 "để 2 3/4")
Chất liệu đế ngoài