Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

TPR
45.5
Đậm Kaki
Địa Trung Hải (1 3/4 "để 2 3/4")