Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
Màu hồng
Nhung
Chất liệu đế ngoài