Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Đàn
Màu tím
Gót mỏng
Địa Trung Hải (1 3/4 "để 2 3/4")
Len
Chất liệu đế ngoài