Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

PU
39.5
Màu tím
Địa Trung Hải (1 3/4 "để 2 3/4")
Len
Chất liệu đế ngoài