Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Xám
Nylon
8.5
Med (3 cm-5 cm)
Cao su tổng hợp
Loại đóng cửa
Chất liệu đế ngoài