Các danh mục Liên quan
Giày

cái lọc

Cao (5 cm-8 cm)
Màu be
43
Chất liệu đế ngoài