Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau
Top 5 Positive Customer Reviews for jewelry moon pendant necklace gift
Those jewelry set doesn't deserve for 5 stars, but i gave the seller for punctuality.It was looking very CHEAP MADE. Jewelry Box was very cheap too. It wasn't my expectation from this purchase. That's all.
Các danh mục Liên quan
Trang Sức & Phụ Kiện
Nhà & vườn
Đồ chơi & sở thích
Đồng hồ
Chức Năng Mới Lạ & Đặc Biệt
Xem tất cả 5 Danh mục
Lựa chọn thuộc tính hơn...