Z***a
RU
Hậu cần :  ePacket
Color :  Green
Người bán đề nghị! Các bưu kiện được nhận được! Các bao bì là xấu, bàn chải là lơ lửng trong các gói và tự nhiên đấm nó và các chủ đề trên tay cầm là làm tổn thương! Nhưng tất cả mọi thứ là đi và làm việc tốt!!!!! 2020-02-20 20:54:32