Nhà > Tất cả danh mục > Cải Tạo Nhà > Phần Cứng > Phần Cứng Cơ Khí >

Linh kiện khí nén

Tất Cả Các Đường Ống Nối Gas Bằng Đồng Thẳng Vòi Khớp Lắp Y-Loại 3 T-Loại 4 Chiều khớp Gree Đầu Chùa Khớp

US $0.70 - 2.00

bảo vệ người mua

Đảm bảo lại tiền Hoàn tiền sau 15 ngày

Thông tin chi tiết sản phẩm

Chi tiết mặt hàng

Mô tả Sản phẩm

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH