Nhà > Tất cả danh mục > Ô Tô & Mô Tô > Phụ Tùng & Phụ Kiện Xe Máy > Bộ Phận Cung Cấp Nhiên Liệu >

Bộ Lọc Nhiên Liệu

Nhiên liệu Lọc 3/8 "10 mét Dòng Nhiên Liệu Cho Honda CB 1000 600 GL1200 NT650 PC800 1990

US $3.75
US $5.60 -33%

bảo vệ người mua

Đảm bảo lại tiền Hoàn tiền sau 15 ngày

Gửi bởi Jxxxi (PL)
ok.
Thông tin chi tiết sản phẩm

Chi tiết mặt hàng

 • Tên Model: XX-306
 • Chiều cao mục: 0inch
 • Chiều rộng mục: 0inch
 • trọng lượng sản phẩm: 0kg
 • Loại sản phẩm: Lọc nhiên liệu
 • Đường kính mục: 0inch
 • Các tính năng đặc biệt: 0
 • thương hiệu: TCMT
 • Loại vật liệu: 0
Mô tả Sản phẩm

Nhiên liệu Lọc 3/8 "10 mét Dòng Nhiên Liệu Cho Honda CB 1000 600 GL1200 NT650 PC800 1990

Xin vui lòng Đảm Bảo Xe Máy Của Bạn là trong các của chúng tôi khả năng tương thích.

CÁC TÍNH NĂNG:

-Tình trạng:Aftermarket 100% Thương Hiệu Mới

Thay thế OEM #: 16900-MG8-003

Màu sắc: Như thể hiện trong các bức ảnh

Các biện pháp lọc 98 mét dài.

Phù hợp với 3/8 "(10 mét) Dòng Nhiên Liệu.

ĐỒ ĐẠC:

2000 CBR600F4 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU ('99-'00)

2000 CBR600F4 AC BÌNH NHIÊN LIỆU ('99-'00)

2000 GL1500A MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 GL1500A AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 GL1500SE MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 GL1500SE AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 ST1100 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 ST1100 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 ST1100A MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 ST1100A AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100C3 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100C3 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100T MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT1100T AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750C A-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750C A-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750C A-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750C AC-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750C AC-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750C AC-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD A-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD A-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD A-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD AC-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD AC-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD AC-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD2 A-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD2 A-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD2 A-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD2 AC-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD2 AC-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2000 VT750CD2 AC-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 ST1100 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 ST1100 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 ST1100A MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 ST1100A AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100C3 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100C3 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100T MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT1100T AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD A-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD A-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD A-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD AC-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD AC-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD AC-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD2 A-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD2 A-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD2 A-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD2 AC-A BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD2 AC-B BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750CD2 AC-C BÌNH NHIÊN LIỆU

2001 VT750DC MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2001 VT750DC A-A NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2001 VT750DC A-B NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2001 VT750DC AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2001 VT750DC AC-A NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2001 VT750DC AC-B NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2002 ST1100 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2002 ST1100 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2003 ST1100P MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2003 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2003 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2003 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2003 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDA MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDA AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDB MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDB AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDC MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDC AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDD MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750CDD AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750DCA MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750DCA AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750DCB MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VT750DCB AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2003 VTX1300S MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU (VTX1300S'03)

2003 VTX1300S AC BÌNH NHIÊN LIỆU (VTX1300S'03)

2004 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2004 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2004 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2004 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2005 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2005 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2005 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2005 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2005 VT750DCA MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2005 VT750DCA AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2005 VT750DCB MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2005 VT750DCB AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2006 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2006 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2006 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCA MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCA A-A NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCA AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCA AC-A NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCB MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCB A-A NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCB AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2006 VT750DCB AC-A NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2007 VT1100C MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2007 VT1100C AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2007 VT1100C2 MỘT BÌNH NHIÊN LIỆU

2007 VT1100C2 AC BÌNH NHIÊN LIỆU

2007 VT750DCA MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2007 VT750DCA AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2007 VT750DCB MỘT NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

2007 VT750DCB AC NHIÊN LIỆU TANK + BƠM NHIÊN LIỆU

Mô hình không có năm VT1100C2 2A (2) BÌNH NHIÊN LIỆU

Mô hình không có năm VT1100C2 2AC (2) BÌNH NHIÊN LIỆU

Mô hình không có năm VT1100C2 MỘT (2) 1100C-C2FUEL TANK 95-97

Mô hình không có năm VT1100C2 AC (2) 1100C-C2FUEL TANK 95-97

GÓI BAO GỒM:

-1x Lọc Nhiên Liệu

1234

LƯU Ý: Thuế nhập khẩu, thuế và lệ phí không được bao gồm trong giá hàng hoặc chi phí vận chuyển. Những khoản phí này là trách nhiệm của người mua. Xin vui lòng kiểm tra với nước bạn của cơ quan hải quan để xác định những gì các chi phí bổ sung sẽ được trước khi đấu thầu/ mua.

Về Vận Chuyển
Thông thường, Mặt Hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 2 ngày làm việc sau khi thanh toán giải phóng mặt bằng.
Chúng tôi cung cấp miễn phí vận chuyển dịch vụ, bằng cách sử dụng Trung Quốc Post Air Mail (CPAM). Mỗi bưu kiện được gửi ra bằng cách Đăng Ký Postsince nó là an toàn hơn.
Phương thức thanh toán
Chúng tôi chấp nhận Alipay đây. Tất cả các thẻ tín dụng đều được chấp nhận thông qua an toàn.
Bảo hành
Nó đi kèm với một năm bảo hành. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho một sửa chữa hoặc một sự trở lại nếu bất kỳ defectives.
Lợi nhuận
Trong trường hợp các mục bị lỗi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận, chúng tôi sẽ sắp xếp reship hoặc hoàn lại tiền.
Người mua phải trả tiền cho các chi phí trở lại và chúng tôi sẽ trả chi phí cho rese
Thông tin phản hồi
Nếu bạn chúng tôi là không hài lòng với các sản phẩm hoặc dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và không cung cấp cho chúng tôi tiêu cực hoặc netural thông tin phản hồi, chúng tôi phải cung cấp cho bạn một giải pháp thỏa đáng.
Chúng tôi luôn luôn trả lời tin nhắn trong vòng 2 ngày làm việc (làm nhiệm vụ vào cuối tuần). Nếu bạn không nhận được một phản ứng từ chúng tôi, sau đó xin vui lòng kiểm tra rác của bạn hoặc thư rác hộp thư.

 • 5 Sao 100%
 • 4 Sao 0%
 • 3 Sao 0%
 • 2 Sao 0%
 • 1 Ngôi sao 0%
5.0 / 5