Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau
Top 5 Positive Customer Reviews for trường hợp đối với iphone 5s da mô hình
The case is very beautiful and of good quality, the delivery was just very late (6 weeks). But the seller sent it very quickly, so I don't think it's the seller's fault.
Product was as described. Cover quality itself was good, though the plastic phone holder on the inside was not so good quality. Item delivery was very slow, took nearly 7 weeks!
Các danh mục Liên quan
Điện Thoại & Viễn Thông
Xem Thêm
Máy Tính & Văn Phòng
Xem tất cả 2 Danh mục

cái lọc

ZTE
Redmi Lưu Ý 5A
IPhone tương thích mẫu