Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau
Top 5 Positive Customer Reviews for carnelian silver
GORGEOUS RING!!!!! Bigger than I thought! Stunning Fuschia coloured stone. Love this Carnelian stone and the vintage, Victorian look!!! Marcasite stones makes it sparkle!!! Super fast delivery!!! 5 Stars!!!! THANK YOU SO MUCH!!!
Các danh mục Liên quan
Trang Sức & Phụ Kiện
Xem Thêm
Nhà & vườn
Xem tất cả 2 Danh mục
Lựa chọn thuộc tính hơn...