Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau
Top 5 Positive Customer Reviews for vòng đeo tay điền vào
Hi I love the bracelet and wonder if you can make some that are longer...Maybe extra 10 CM...instead of 41 cm we I like to have some that is around 51 cm so I can layer them as a necklace. Also, do you have any earrings that match with the bracelet? And what is the cost for longer and earrings Thank you....
Các danh mục Liên quan
Trang Sức & Phụ Kiện
Thể thao & Giải trí
Nhà & vườn
Đồng hồ
Phụ Kiện Trang Phục
Đồ chơi & sở thích
Đồ Điện Tử Tiêu Dùng
Xem tất cả 7 Danh mục
Lựa chọn thuộc tính hơn...