Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau
Top 5 Positive Customer Reviews for band ring sterling
I am sorry that I let you my answer soo late, but I was 17 days hospitalized. The description is good, but the ring is way more beautiful, I am very happy with it!! Thank you!! Sincerely; Sevda Kavalli
Các danh mục Liên quan
Trang Sức & Phụ Kiện
Xem Thêm
Nhà & vườn
Xem tất cả 2 Danh mục
Lựa chọn thuộc tính hơn...